Aperol Spritz

Allestimento promozionale - Aeroporto Malpensa Terminal 1
Promotional event - Airport Malpensa Terminal 1